Κατηγορία:Τοπωνυμικά

Από The Stelios Files

Σύντομα άρθρα αναφορικά με την προέλευση και την ιστορία ονομασιών τόπων, μνημείων κλπ.

Τοπωνύμια είναι τα ονόματα που έδωσαν οι άνθρωποι στους διάφορους τόπους για να τους ξεχωρίζουν.

Όταν λέμε τοπωνύμια εννοούμε, όχι μόνο τις ονομασίες των πόλεων, των χωριών και των συνοικισμών, αλλά γενικά όλα τα ονόματα με τα οποία ο λαός ονομάζει κάθε πτυχή, κάθε κομμάτι του πατρίου εδάφους, κάμπους, βουνά, πλαγιές, ποταμούς κτλ.(Στίλπων Κυριακίδης-λαογράφος)

Όπως δίνουμε ένα όνομα στο κάθε πρόσωπο για να το ξεχωρίζουμε από τ’ άλλα, έτσι και σε κάθε τόπο, για τον ίδιο λόγο, δίνουν οι άνθρωποι ένα ξεχωριστό όνομα.