Ενέργειες

The Stelios Files

Γενική αποποίηση

Από The Stelios Files

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προορίζονται για γενική εγκυκλοπαιδική ενημέρωση και μόνο και δεν συνίστανται για επαγγελματική χρήση. Εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές (παραδείγματος χάριν, ιατρική, νομική, οικονομική, κλπ. παρακαλούμε να προσφύγετε σε έναν επαγγελματία με κατάλληλη άδεια ή πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Οι φάκελοι του Στέλιου δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και γενικότερα από την πρόσβαση και πλοήγηση σε αυτόν.

Οι φάκελοι του Στέλιου δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και δεν εγγυώνται για τη διαθεσιμότητα άλλων διαδικτυακών τόπων και ιστοσελίδων στις οποίες παρέχει πρόσβαση (links) ή οι οποίες παρέχουν πρόσβαση στη δική της. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας και σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε τον κίνδυνο ή την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ενδέχεται να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στους εν λόγω διαδικτυακούς τόπους και γενικότερα από την πρόσβαση και πλοήγηση σε αυτούς.