ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΤΑΛΙΩΝ ΤΟ 1934

Από The Stelios Files
Marathon aerial 1934.jpg

1 Υπόμνημα

Αεροφωτογραφία του 1934 που φαίνεται ο Κόλπος των Πεταλιών, ο Μαραθώνας η Νέα Μάκρη και το Ζούμπερι.

Σημεία αναφοράς

1 Καβαλλιανή

2 Δικαστικά

3 Σχοινιάς

4 Νέα Μάκρη

5 Ζούμπερι

6 Στύρα

2 Πηγή

ETH Zurich Images Archives