Οδηγός αριθμός

Από The Stelios Files

Αριθμοί που δίνονται στις λάμπες φλας και στα ηλεκτρονικά φλας για να εκφράσουν τη δύναμή τους. Ο οδηγός αριθμός χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του διαφράγματος που απαιτεί μία συγκεκριμένη απόσταση φλας-θέματος.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ