Ξογραφία

Από The Stelios Files

Σύστημα φωτογραφίας που δημιουργεί φωτογραφίες και διαφάνειες με ένα τρισδιάστατο εφέ.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ