Μπάνιο σταματήματος

Από The Stelios Files

Χημικό μπάνιο που χρησιμοποιείται για το σταμάτημα της δράσης του εμφανιστή μετά το τέλος του χρόνου εμφάνισης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ