Μοντάζ

Από The Stelios Files

Σύνθετη εικόνα που σχηματίζεται από ένα αριθμό φωτογραφιών.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ