Μονοοπτική ρεφλέξ (SLR)

Από The Stelios Files

Μηχανή που επιτρέπει τη θέα της ακριβής εικόνας που σχηματίζει ο φακός. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση ενός καθρέφτη, υπό γωνία 45 μοιρών συνήθως, και ενός πενταπρίσματος που αντιστρέφει το είδωλο κατακόρυφα και οριζόντια ώστε να το βλέπουμε κανονικά.

Με το πάτημα του κουμπιού για τη λήψη της φωτογραφίας, ο καθρέπτης μαζεύει στο πάνω μέρος του σώματος της μηχανής, αφήνοντας το φως να περάσει προς την φωτοευαίσθητη επιφάνεια (film). Έτσι, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το είδωλο χάνεται από το σκόπευτρο.

Μία SLR μπορεί να έχει εναλλάξιμους φακούς ή και όχι. Συχνά οι φακοί αυτοί ταιριάζουν και στις ψηφιακές SLR (δηλ. τις DSLR) του ίδιου κατασκευαστή.

Ελάχιστες αναλογικές SLR χρησιμοποιούν ένα σταθερό ημιπερατό κρύσταλλο που στέλνει ταυτόχρονα το φως και στο σκόπευτρο αλλά και στο film, με την μεσολάβηση βέβαια του κλείστρου για το 2ο που ανοίγει μόνο για όσο και όταν εμείς θέλουμε (με το κουμπάκι δηλαδή). Η σχεδίαση αυτή δεν επιτρέπει να περάσει το 100% του φωτός προς το film αλλά στα πλεονεκτήματά της είναι ότι το είδωλο δεν χάνεται ποτέ από το σκόπευτρο λόγω της κίνησης του καθρέπτη και ο χρόνος μεταξύ πατήματος του κουμπιού και λήψης είναι μικρότερος. Ακόμα είναι απλούστερο στην κατασκευή αλλά και αθόρυβο, αφού δεν εμπεριέχει την μηχανική κίνηση του καθρέπτη.

Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας

Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ