Μηχανή μεγάλου φορμά

Από The Stelios Files

Γενικός όρος για μηχανές με φορμά 10X12,5 και μεγαλύτερο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ