Μετόλ (Metol)

Από The Stelios Files

Metol ή Elon είναι τα εμπορικά ονόματα της οργανικής ένωσης με τον τύπο HOC6H4NH2(CH3)]HSO4. Είναι άχρωμο άλας που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην εμφάνιση ασπρόμαυρων φιλμ.

Η γερμανική εταιρεία AGFA είναι αυτή που προώθησε στην αγορά αυτή την ουσία με την εμπορική ονομασία Metol και ακολούθησε η Kodak με την ονομασία Elon.

Επειδή χρησιμοποιείται πάνω από 100 χρόνια για την εμφάνιση φιλμ και συχνά από ερασιτέχνες φωτογράφους, αποδείχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα υγείας, σχετιζόμενα με δερματοπάθειες στα χέρια. Η χρήση του Metol σε συνδυασμό με άλλα υλικά στον σκοτεινό θάλαμο (όπως άλατα χρωμίου), μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιες δερματοπάθειες.

1 Χρήση

Μειωτικός παράγοντας με αργή δράση (για να δίνει μεσαία μέχρι χαμηλή αντίθεση).

Όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με ένα ασθενές αλκάλιο μπορεί να σχηματίσει μία ισορροπημένη κανονικής αντίθεσης διάλυση.

Όταν χρησιμοποιηθεί μαζί με υδροκινόνη αυτοί οι δύο μειωτικοί παράγοντες αποτελούν τη βάση των περισσοτέρων πρώτων εμφανιστών για διαφάνειες.

2 Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ
  • Wikipedia