Μακροφωτογραφία

Από The Stelios Files

Μέθοδος φωτογραφίας που δίνει μία εικόνα σε αναλογίες μεγέθυνσης ίσης και μεγαλύτερης από το φυσικό μέγεθος, δηλαδή σε αναλογίες μεγαλύτερες από 1:1. Για παράδειγμα, ένα θέμα 10 mm μπορεί να προβληθεί στον αισθητήρα ως εικόνα 10 mm όταν ο φακός είναι αρκετά κοντά στο θέμα. Η μέγιστη αναλογία μεγέθυνσης 1:2 ("0,5Χ") σημαίνει ότι το μέγιστο μέγεθος στο οποίο μπορεί να προβληθεί στον αισθητήρα μια εικόνα του ίδιου θέματος 10 mm είναι 5 mm, ή απλώς το μισό του πραγματικού του μεγέθους.

Η μεγέθυνση δεν είναι μεγαλύτερη από 10X.

Για να επιτευχθεί η μεγέθυνση αυτή, ο φακός είναι συνήθως προσαρμοσμένος σε δακτυλίους προέκτασης, φυσούνες ή απλά γίνεται χρήση ενός φακού macro. Η μεγέθυνση οποιουδήποτε φακού προσδιορίζεται από την εστιακή του απόσταση. Για τη μακροφωτογραφία λαμβάνουμε επίσης υπόψη πόσο κοντά μπορούμε να βρεθούμε στο θέμα μας. Αυτοί οι δύο παράγοντες, η εστιακή απόσταση και η ελάχιστη απόσταση εστίασης, προσδιορίζουν τη μέγιστη αναλογία μεγέθυνσης, η οποία μερικές φορές αναφέρεται ως «λόγος αναπαραγωγής». Όσο πιο κοντά βρίσκεται το θέμα με ένα φακό συγκεκριμένης εστιακής απόστασης, τόσο υψηλότερη αναλογία μεγέθυνσης επιτυγχάνουμε.

Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της μακροφωτογραφίας είναι το εξαιρετικά στενό βάθος πεδίου. Ωστόσο, το στενό βάθος πεδίου μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα, δίνοντας έμφαση στην απαραίτητη λεπτομέρεια εστίασης κατά την αποεστίαση και μειώνοντας την έμφαση από το φόντο που αποσπά την προσοχή.

Στην μακροφωτογραφία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητό, φυσικό ή μικτό φωτισμό. Χρήσιμα αξεσουάρ είναι τα φωτιστικά ή φλας δαχτυλίδια που προσαρμόζονται επάνω στον φωτογραφικό φακό.

Πηγή