Μέτρηση ανακλώμενου φωτός

Από The Stelios Files

Φωτομέτρηση που γίνεται με ένα φωτόμετρο στραμμένο προς το θέμα έτσι ώστε να μετρήσει το φως που ανακλάται από αυτό. Τα φωτόμετρα που είναι ενσωματωμένα στις φωτογραφικές μηχανές είναι πάντα ανακλώμενου φωτός. Το ανακλώμενο φως περνά μέσα από τον φακό της μηχανής καταλήγει στον αισθητήρα (TTL metering – Through The Lens).

Τα είδη φωτομέτρησης ανακλώμενου φωτός που διαθέτουν οι φωτογραφικές μηχανές είναι:

Μέσου όρου ή πολυζωνική (evaluative ή matrix): είναι γενικής χρήσης και χρησιμοποιείται με ικανοποιητικά αποτελέσματα όταν θέλουμε να βγάλουμε μια φωτογραφία γρήγορα. Λαμβάνει μετρήσεις από όλο το κάδρο και υπολογίζει μια μέση τιμή. Δίνει λανθασμένες ενδείξεις όταν υπάρχει μεγάλο κοντράστ στη σκηνή που φωτογραφίζουμε, πχ πορτραίτο με τον ήλιο πίσω από τον φωτογραφιζόμενο.

Μέσου όρου με βαρύτητα στο κέντρο (centre-weighted average): Λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με πριν αλλά δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη φωτεινότητα του κέντρου του κάδρου. Χρήσιμο για φωτογράφους που τοποθετούν τα θέματά τους στο κέντρο του κάδρου.

Φωτομέτρηση σημείου (spot metering): είναι η πιο ακριβής μέθοδος φωτομέτρησης γιατί λαμβάνει τιμές από πολύ μικρές περιοχές του κάδρου (γωνία περίπου 2°) και μπορούμε έτσι να εκθέσουμε για συγκεκριμένα σημεία της εικόνας μας. Χρησιμοποιείται όταν ο φωτογράφος θέλει να υπολογίσει ο ίδιος μια αντιπροσωπευτική μέση τιμή για την έκθεση. Είναι η καλύτερη μέθοδος για τον έλεγχο του κοντράστ στην εικόνα μας. Υπάρχουν και spot φωτόμετρα χειρός.

Πολυζωνική: Το χρησιμοποιεί η Nikon και δουλεύει ως εξής: χωρίζει το κάδρο σε ζώνες όπου συγκρίνει τη φωτεινότητά τους με μια βάση δεδομένων που υπάρχει στη μηχανή από αντίστοιχες μετρήσεις και με εκτίμηση του τύπου της εικόνας δίνει τη μέτρηση. Είναι σαν τη μέσου όρου αλλά τεχνολογικά πιο προηγμένη.

Πηγή