Λεύκανση / στερέωση

Από The Stelios Files

Χημικό μπάνιο στο οποίο η λεύκανση και ο στερεωτής έχουν συνδυαστεί. Τέτοιο μπάνιο χρησιμοποιείται μόνο με μερικές διαδικασίες έγχρωμης εμφάνισης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ