Λανθάνουσα εικόνα

Από The Stelios Files

Η αόρατη εικόνα που δημιουργείται στο γαλάκτωμα του φιλμ από την έκθεσή του στο φως και γίνεται ορατή κατά την εμφάνιση.

Για παράδειγμα, ένα ασπρόμαυρο φωτογραφικό φιλμ αποτελείται από άλατα του αργύρου με αλογόνα (χλωριούχο ή βρωμιούχο άργυρο) διεσπαρμένα σε ζελατίνη πάνω σε μια βάση από πολυεστερικό φιλμ. Τα άλατα του αργύρου βρίσκονται υπό μορφή κόκκων. Κατά την έκθεσή τους στο φως, ένα πολύ μικρό ποσοστό των ιόντων αργύρου που περιέχονται στον κόκκο ανάγεται σε μεταλλικό άργυρο και ταυτόχρονα εκλύεται το αλογόνο σε αέρια μορφή (απορροφάται από ένα ειδικό συστατικό του φιλμ). Έτσι, οι περισσότερο φωτισμένες περιοχές του φιλμ περιέχουν περισσότερο μεταλλικό άργυρο από τις λιγότερο φωτισμένες. Η κατανομή του μεταλλικού αργύρου πάνω στο φιλμ σχηματίζει τη λανθάνουσα εικόνα (latent image), η οποία είναι τόσο ασθενής, που είναι αόρατη. Η λανθάνουσα εικόνα μπορεί να διατηρηθεί για πολλούς μήνες, αν παραμείνει στο σκοτάδι και σε χαμηλή θερμοκρασία, μέχρι την εμφάνιση του φιλμ.

Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος Σια ΕΠΕ
  • Σπύρος Ζερβός - Συντήρηση και Διατήρηση Χαρτιού, Βιβλίων και Αρχειακού Υλικού