Λαμπρότητα

Από The Stelios Files

Αντικειμενικός καθορισμός της δύναμης ενός φωτισμού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ