Λάμπα βολφραμίου

Από The Stelios Files

Πηγή τεχνητού φωτισμού που χρησιμοποιεί νήμα βολφραμίου μέσα σε ένα γυάλινο σωλήνα. Το βολφράμιο δίνει ένα έντονο φως όταν περάσει μέσα από αυτό ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή είναι και η βασική τεχνητή πηγή φωτισμού που χρησιμοποιείται στη φωτογραφία.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ