Κύτταρο σεληνίου

Από The Stelios Files

Φωτοηλεκτρικό κύτταρο που χρησιμοποιείται σε πολλά παλαιού τύπου φωτόμετρα. Παράγει ηλεκτρισμό σε αναλογία με το ποσό του φωτός που πέφτει στην επιφάνειά του.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ