Κύτταρο θειούχου καδμίου (Cds)

Από The Stelios Files

Κύτταρο που χρησιμοποιείται σε μερικά φωτόμετρα. Ένα μικρό ηλεκτρικό ρεύμα περνά μέσα οπό το κύτταρο που προκαλεί μία αντίσταση ανάλογη με το ποσό του φωτός που έχει δεχτεί. Ο βαθμός της αντίστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέτρο της έντασης του φωτός που πέφτει πάνω στο κύτταρο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ