Κυανό (cyan)

Από The Stelios Files

Χρώμα που είναι προϊόν της σύνθεσης μπλε και πράσινου φωτός.

Είναι ένα αφαιρετικό βασικό και το συμπληρωματικό του κόκκινου.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ