Κοκκώδης

Από The Stelios Files

Όρος που χρησιμοποιείται γιο να περιγράψει την αμμώδη εμφάνιση μίας φωτογραφίας που είναι αποτέλεσμα της συγκέντρωσης των φωτισμένων και εμφανισμένων αλογονιδίων του αργύρου και των μορίων των χρωστικών στις έγχρωμες φωτογραφίες.

Το αποτέλεσμα αυτό είναι ορατό στις μεγεθύνσεις και πιο συχνό στα γρήγορα φιλμ.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ