Κλίμακα εστίασης

Από The Stelios Files

Κλίμακα αποστάσεων σημαδεμένη στο μηχανισμό εστίασης της μηχανής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ