Κλίμακα Φαρενάιτ

Από The Stelios Files

Κλίμακα θερμοκρασιών όπου το σημείο παγώματος του νερού είναι οι 32° F και το σημείο βρασμού του οι 212° F

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ