Κλίμακα Κελσίου

Από The Stelios Files

Κλίμακα θερμοκρασίας όπου το 0° αντιστοιχεί στο σημείο παγώματος του νερού και το 100° στο σημείου βρασμού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ