Κατοπτρικός φακός

Από The Stelios Files

Σύνθετος φακός που χρησιμοποιεί κάτοπτρο. Προσφέρει μεγάλη εστιακή απόσταση σε ένα περιορισμένο σώμα. Η σχεδίαση των κατοπτρικών φακών χρειάζεται ένα σταθερό διάφραγμα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ