Ισχύς κάλυψης

Από The Stelios Files

Η μεγαλύτερη διάμετρος του ειδώλου καλής ποιότητας που μπορεί να σχηματιστεί από ένα φακό στο εστιακό επίπεδο, όταν αυτός εστιαστεί για μία δεδομένη απόσταση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ