Θερμοκρασία χρώματος

Από The Stelios Files

Κλίμακα βαθμολογημένη συνήθως σε βαθμούς Kelvin που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έκφραση της χρωματικής ποιότητας (περιεχόμενο) μίας φωτεινής πηγής.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ