Ευκρίνεια

Από The Stelios Files

Αντικειμενικός όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή της διαύγειας μίας εικόνας. Η εστίαση, η ποιότητα του φακού, ο κόκκος η αντίθεση και ο τόνος επηρεάζουν την ευκρίνεια μίας εικόνας.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ