Εστίαση

Από The Stelios Files

Η μετακίνηση του φακού προς τα μπρος ή προς τα πίσω σε σχέση με το εστιακό επίπεδο, έτσι ώστε οι ακτίνες του φωτός από το αντικείμενο να σχηματίζουν το είδωλο με τη μεγαλύτερη ευκρίνεια πάνω στο φιλμ.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ