Εξαμεταθειϊκό νάτριο

Από The Stelios Files

Χημικό που χρησιμοποιείται σαν αποσκληρυντικό του νερού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ