Εκτροπή

Από The Stelios Files

Η αδυναμία του φακού να δώσει ένα σωστό και καθαρό είδωλο, ειδικά στις άκρες του πεδίου του. Τέτοια λάθη μπορούν να μειωθούν με ένα σύστημα φακών ή με την ελάττωση του διαφράγματος.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ