Δοκιμαστική λωρίδα

Από The Stelios Files

Στην έγχρωμη φωτογραφία μια λωρίδα εκτυπωτικού χαρτιού ή φιλμ που έχει δεχθεί μία σειρά από εκθέσεις (με διαφορετικά φιλτραρίσματα), για να βρεθεί η σωστή πυκνότητα και έγχρωμη ισορροπία.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ