Διορθωτικά έγχρωμα φίλτρα

Από The Stelios Files

Φίλτρα που μπορούν να μεταβάλλουν τη θερμοκρασία χρώματος μιας φωτεινής πηγής έτσι που να ταιριάζει στην χρωματική ισορροπία του φιλμ.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ