Διαδικασία καταστροφής των χρωστικών

Από The Stelios Files

Σύστημα έγχρωμης αναπαραγωγής που βασίζεται στην επιλεκτική απομάκρυνση των χρωστικών που ήδη υπάρχουν στο φωτογραφικό υλικό, σε αντίθεση με τη μέθοδο όπου οι χρωστικές σχηματίζονται κατά την έγχρωμη εμφάνιση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ