Δακτύλιοι του Newton

Από The Stelios Files

Έγχρωμοι δακτύλιοι που δημιουργούνται με συμβολή όταν δύο επίπεδες διαφανείς επιφάνειες βρίσκονται σε μερική επαφή. Παρατηρείται συχνά σε γυάλινα πλαίσια διαφανειών και σε γυάλινους φορείς αρνητικών.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ