Βρωμιούχο κάλιο

Από The Stelios Files

Χημικό που χρησιμοποιείται σαν επιβραδυντής σε μερικούς εμφανιστές.

Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ