Αυτόματη εστίαση

Από The Stelios Files

Εστίαση που ρυθμίζεται αυτόματα από τη μηχανή ή τον προβολέα χωρίς την επέμβαση του χειριστή.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ