Αριθμός σειράς φιλμ

Από The Stelios Files

Σειρά από αριθμούς τυπωμένους στα κουτιά των φιλμ και των χαρτιών που καθορίζουν τη σειρά παραγωγής των γαλακτωμάτων.

Με τα έγχρωμα χαρτιά δίνονται και συμβουλές για το φιλτράρισμα, ιδιαίτερα χρήσιμες όταν αλλάζετε χαρτιά με διαφορετικούς αριθμούς σειράς.

Για να έχετε σταθερά αποτελέσματα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καινούριο φιλτράρισμα για κάθε πακέτο χαρτιά με γαλάκτωμα διαφορετικής σειράς.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ