Απορρόφηση

Από The Stelios Files

Η διαδικασία με την οποία το φως που πέφτει σε μία επιφάνεια απορροφάται μερικά από αυτήν και μετατρέπεται σε θερμότητα.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ