Ανγκστρομ (Angstrom)

Από The Stelios Files

Μονάδα μέτρησης των μηκών κύματος του φωτός μέσα στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα.

Ισούται με 10-10 m (ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου) ή 0,1 νανόμετρου.

Πηγή

  • Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας

Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ