Αναστιγματικό

Από The Stelios Files

Σύστημα φακών που μειώνει το φαινόμενο του αστιγματισμού.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ