Αμφίκοιλος φακός

Από The Stelios Files

Απλό στοιχείο φακού του οποίου οι επιφάνειες είναι κοίλες προς τα μέσα, προς το οπτικό κέντρο.

Οι φωτεινές ακτίνες που περνάνε μέσα από αυτό υποχρεώνονται να αποκλίνουν.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ