Αλκαλική

Από The Stelios Files

Χημική ουσία με pH μεγαλύτερο του 7. Οι περισσότερες έγχρωμες εμφανίσεις περιέχουν αλκαλικές ενώσεις για να αυξηθεί ο ρυθμός της έγχρωμης εμφάνισης.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ