Έγχρωμος εμφανιστής

Από The Stelios Files

Ένας εμφανιστής του οποίου τα προϊόντα οξείδωσης μπορούν να συνδυαστούν με τους έγχρωμους συνδέσμους για να σχηματίσουν συγκεκριμένες χρωστικές, επιτρέποντας έτσι την έγχρωμη εμφάνιση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ