Έγχρωμοι σύνδεσμοι

Από The Stelios Files

Ενώσεις που σε συνδυασμό με τα προϊόντα οξείδωσης ενός εμφανιστή σχηματίζουν τις χρωστικές. Τέτοιες ενώσεις σχηματίζουν την έγχρωμη εικόνα σε όλα τα χρωμογενικά υλικά.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ