Έγχρωμη αντίθεση

Από The Stelios Files

Η φωτεινή διαφορά ή ένταση δύο χρωμάτων που βρίσκονται το ένα κοντά στο άλλο.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ