Αναφορά

Από The Stelios Files

1 Βιβλιογραφικές πληροφορίες για τη σελίδα ADA LOVELACE, Η ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ