Όλες οι δημόσιες καταγραφές γεγονότων

Από The Stelios Files

Εποπτική εμφάνιση όλων των ενεργειών φόρτωσης αρχείων, διαγραφής, προστασίας, φραγής και όλων των καταγραφών των διαχειριστών στο αρχείο γεγονότων του The Stelios Files. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται επιλέγοντας συγκεκριμένο είδος γεγονότων, όνομα χρήστη ή τη σελίδα που επηρεάστηκε.

Αρχεία καταγραφών
  • 16:23, 26 Μαΐου 2023 Ο Admin συζήτηση συνεισφορές δημιούργησε τη σελίδα DATEDIFF() (Νέα σελίδα με '==Ορισμός== Η συνάρτηση DATEDIFF() επιστρέφει τον αριθμό των ημερών μεταξύ δύο τιμών ημερομηνίας. ==Σύνταξη== <syntaxhighlight lang="TypoScript"> DATEDIFF(date1, date2) </syntaxhighlight> ==Παράδειγμα== Η παρακάτω εντολή <syntaxhighlight lang="TypoScript"> SELECT DATEDIFF("2017-06-25 09:34:21", "2017-06-15 15:25:35"); </syntaxhighlight> Θα επιστρέψει...')