Όλες οι δημόσιες καταγραφές γεγονότων

Από The Stelios Files

Εποπτική εμφάνιση όλων των ενεργειών φόρτωσης αρχείων, διαγραφής, προστασίας, φραγής και όλων των καταγραφών των διαχειριστών στο αρχείο γεγονότων του The Stelios Files. Μπορείτε να περιορίσετε τα αποτελέσματα που εμφανίζονται επιλέγοντας συγκεκριμένο είδος γεγονότων, όνομα χρήστη ή τη σελίδα που επηρεάστηκε.

Αρχεία καταγραφών
  • 16:24, 26 Μαΐου 2023 Ο Admin συζήτηση συνεισφορές δημιούργησε τη σελίδα Εισαγωγή αρχείου CSV σε πίνακα MySQL (Νέα σελίδα με 'Η <syntaxhighlight lang="TypeScript" inline>LOAD DATA INFILE</syntaxhighlight> δήλωση σάς επιτρέπει να διαβάζετε δεδομένα από ένα αρχείο κειμένου και να εισάγετε τα δεδομένα αυτά σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων πολύ γρήγορα. Οι στήλες του αρχείου δεδομένων CSV πρέπει να ταιριάζουν με τον αρι...')