Προϊόντα οξείδωσης

Από The Stelios Files

Χημικά που δημιουργούνται από τον έγχρωμο εμφανιστή στη διάρκεια της μετατροπής των φωτισμένων αλογονιδίων του αργύρου σε μαύρο μεταλλικό άργυρο.

Είναι ικανά να δημιουργήσουν μία χρωστική που επιτρέπει τη βασική έγχρωμη εμφάνιση.

Στα σύγχρονα έγχρωμα υλικά τα προϊόντα οξείδωσης συνδέονται με μία άλλη χημική ουσία γνωστή σαν έγχρωμος σύνδεσμος έτσι που να σχηματιστεί μία χρωστική με ακριβή και γνωστό χαρακτήρα.

Η διαδικασία αυτή είναι γνωστή σαν χρωμογενική εμφάνιση.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ