Μειωτικός παράγοντας

Από The Stelios Files

Χημικό σε ένα εμφανιστή που μετατρέπει τα φωτισμένα αλογονίδια του αργύρου σε μαύρο μεταλλικό άργυρο.

Σε μερικούς έγχρωμους εμφανιστές τα προϊόντα της οξείδωσης του μειωτικού παράγοντα συνδυάζονται με τους έγχρωμους συνδέσμους για να δώσουν χρωστικές.

Πηγή

Το Βιβλίο της Έγχρωμης Φωτογραφίας Adrian Bailey & Adrian Holloway Εκδόσεις Σ.Μωρεσόπουλος & Σια ΕΠΕ